Cennik
Prawo_atrybuty

Opłaty notarialne

Notariusz jest osobą zaufania publicznego, wykonującą wiele czynności notarialnych, które nadają wartość prawną dokumentom. Jego obecność jest niezbędna przy sporządzaniu umów kupna-sprzedaży i innych aktów notarialnych. Poświadczenie zgodności ich treści z prawdą sprawia, że stają się one wiarygodne i mogą być wykorzystywane w sprawach formalnych czy urzędowych.

Za wykonywanie tych czynności notariusz pobiera odpowiednie wynagrodzenie. Jego wysokość jest naliczana zgodnie z zaleceniami Ministra Sprawiedliwości, określonymi w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

Opłaty notarialne – cennik

Rozporządzenie ministra określa, jaka jest maksymalna taksa notarialna, którą może pobrać notariusz za swoje usługi. Jej wysokość zależy od wartości przedmiotu transakcji objętego przez czynności notarialne i wynosi:

 • 100 zł – dla wartości przedmiotu do 3.000 zł
 • 100 zł + 3 proc. od nadwyżki powyżej 3.000 zł – dla wartości przedmiotu
  od 3.001 zł do 10.000 zł,
 • 310 zł + 2 proc. od nadwyżki powyżej 10.000 zł – dla wartości przedmiotu
  od 10.001 zł do 30.000 zł
 • 710 zł + 1 proc. od nadwyżki powyżej 30.000 zł – dla wartości przedmiotu
  od 30.001 zł do 60.000 zł,
 • 1.010 zł + 0,4 proc. od nadwyżki powyżej 60.000 zł – dla wartości
  przedmiotu od 60.001 zł do 1.000.000 zł,
 • 4.770 zł + 0,2 proc. od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł – dla wartości
  przedmiotu od 1.000.001 zł do 2.000.000 zł
 • 6.770 zł + 0,25 proc. od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak
  niż 10.000 zł – dla wartości przedmiotu powyżej 2.000.000 zł.

Jeśli transakcja jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn maksymalna opłata notarialna nie może wynieść więcej niż 7.500 zł.

Kancelaria notarialna cennik ustala też w odniesieniu do konkretnych czynności. W przypadku niektórych z nich notariusz pobiera tylko połowę wymienionej wyżej taksy. Dotyczy to m.in. umów:

 • deweloperskiej,
 • sprzedaży mieszkania tj. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność,
 • ustanowienia odrębnej własności i przeniesienia własności lokalu mieszkalnego na nabywcę (dotyczy również lokali w wykonaniu umów deweloperskich),
 • zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu domu jednorodzinnego,
 • sprzedaży nieruchomości z ZWRSP,
 • darowizny lokalu mieszkalnego pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej, w przypadku nabycia pierwszego mieszkania.

Ile kosztuje wizyta u notariusza?

U notariusza cennik obejmuje też szereg opłat stałych, pobieranych zawsze przy wykonywaniu podstawowych czynności. Do standardowych zaliczają się m.in:

 • pełnomocnictwo notarialne – cena jest zależna od liczby umocowanych czynności i wynosi 30 i 100 zł,
 • sporządzenie aktu notarialnego zawierającego testament - 50 zł,
 • sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej – 300 zł,
 • sporządzenie protokołu dziedziczenia – 100 zł,
 • sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy – 1100 zł,
 • sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników– 750 zł,
 • oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku - 50 zł,
 • sporządzenie małżeńskiej umowy majątkowej - 400 zł.