Cennik
Prawo_atrybuty

Cennik

Za wykonane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie zwane taksą notarialną. Wysokość taksy regulowana jest przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT.

Informacje oraz porady są udzielane bezpłatnie. W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty, mailowy bądź telefoniczny. Oprócz taksy notarialnej notariusz w pobiera, w imieniu państwa polskiego, dodatkowe podatki i opłaty:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych,
  • podatek od spadków i darowizn,
  • opłata sądowa.

Zebrane opłaty oraz podatki przekazywane są na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych. Informacje oraz wyjaśnienia w sprawie czynności notarialnych udzielane są bezpłatnie.