Małżeńskie umowy majątkowe
Prawo_atrybuty

Małżeńska umowa majątkowa

Intercyza, rozdzielność majątkowa- tematy, które wciąż budzą wiele kontrowersji i wątpliwości. Decyzje odnośnie finansów nie bywają łatwe, szczególnie jeśli dwoje osób zamierza spędzić ze sobą całe życie. W związku wzloty i upadki są sprawą naturalną, dlatego tak ważna jest świadomość i wspólne ustalenia co do spraw majątkowych, by w przyszłości chronić interesy każdej ze stron. Warto wiedzieć jak formalne wstąpienie w związek małżeński, może wpłynąć na indywidualne stosunki majątkowe każdego z małżonków, co powoduje podpisanie intercyzy oraz co to jest wspólność i rozdzielność majątkowa.

Zawarcie umowy majątkowej przed ślubem (tzw. intercyza)

Na mocy przepisów prawnych od momentu ślubu, małżonków obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa. Oznacza to, że wszystkie przedmioty nabyte przez którąkolwiek ze stron należą do współwłasności obojga małżonków. Istotne jest jednak, że jakikolwiek majątek nabyty przed zawarciem sakramentu małżeństwa jest majątkiem osobistym każdego z małżonków, który nie będzie się już wliczał do wspólności majątkowej.

Intercyza czyli umowa majątkowa małżeńska zabezpiecza majątek prywatny, co powoduje zachowanie go w zupełności dla siebie. W sytuacji, gdy przyszli małżonkowie zdecydowali o rozdzielności majątkowej, powinni udać się na wizytę do notariusza, w celu podpisania intercyzy. Wizyta u notariusza jest obowiązkowa, bowiem intercyza, by była ważna musi być zawarta w formie aktu notarialnego.

Umowa taka zawiera postanowienia dotyczące wyłączenia wspólności majątkowej przed zawarciem małżeństwa. Wtedy każdy z osobna odpowiada za swoje zobowiązania. Ten rodzaj umowy z pewnością powoduje niezależność finansową i samodzielność w podejmowaniu decyzji. Często również w przypadku posiadania potomstwa, chroni dzieci przed ewentualnymi skutkami niewłaściwie podjętych decyzji finansowych jednego z małżonków. Zdecydowanie również w sytuacji rozstania, intercyza ułatwia sprawę i pozwala na uniknięcie niepotrzebnych nieporozumień.

Zawarcie umowy majątkowej po ślubie (tkz. rozdzielność majątkowa)

Umowę majątkową można zawrzeć również po ślubie. Taka umowa obowiązuje małżonków od chwili jej zawarcia i postanawia o odrębnym majątku obu stron. Według doktryny prawnej intercyzę podpisuje się, by ustanowić rozdzielność majątkową między przyszłymi małżonkami, zaś w trakcie trwania małżeństwa, gdy umowa rozdzielności zawierana jest po ślubie to nazywane jest to umową majątkową małżeńską.

Kwestie dotyczące wspólnego bądź odrębnego majątku mogą być więc, bez problemu ustanowione przed zawarciem małżeństwa jak i w trakcie jego trwania.
To, co również istotne, odnosząc się do spraw majątkowych, to możliwość ustanowienia wspólnoty majątkowej w każdym momencie. W takim przypadku obowiązkowa będzie ponowna wizyta u notariusza.

Co ważne, że rozdzielność majątkowa nie ma wpływu na ustawowe dziedziczenie. Sprawy spadkowe nie zależą zatem od ustroju majątkowego. Niezależnie od tego, czy istniała wspólność czy rozdzielność majątkowa dziedziczenie wygląda tak samo. Na mocy ustawy zawsze małżonek i dzieci dziedziczą jako pierwsza grupa.