Oferta
Prawo_atrybuty

Oferta

Kancelaria Notarialna
Małgorzata Anaszkiewicz

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz Małgorzata Anaszkiewicz dokonuje następujących czynności notarialnych:

Sporządza poświadczenia:

  • własnoręczności podpisu,
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  • daty okazania dokumentu,
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
  • sporządza protesty weksli i czeków,

Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów, a także:

  • doręcza oświadczenia,
  • spisuje protokoły,
  • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe.

Do każdego z rodzajów treści oraz zamierzonej czynności, stanu prawnego oraz okoliczności faktycznych konkretnej sprawy wymagany jest konkretny zakres dokumentów. W każdym z przypadków ustalany jest on indywidualnie przez notariusza bądź pracownika kancelarii.

Każdy, kto bierze udział w czynności notarialnej zobowiązany jest do posiadania ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu wydana cudzoziemcowi).

Dokumenty dostarcza się do Kancelarii Notarialnej odpowiednio wcześniej przed umówionym terminem dokonania czynności. Na etapie przygotowywania projektu aktu notarialnego można posługiwać się kopiami dokumentów, które mogą Państwo dostarczyć osobiście, przesyłką lub droga elektroniczną. Oryginały dokumentów powinny zostać przedłożone notariuszowi najpóźniej w dniu czynności.

Wszelkie informacje dotyczące zarówno planowanej czynności jak i dokumentów koniecznych do jej dokonania uzyskają Państwo w sekretariacie Kancelarii. W sprawach mniej zawiłych istnieje możliwość kontaktu telefonicznego lub drogą mailową.