Umowa przedwstępna, czy musi być spisana u notariusza?

Umowa przedwstępna, czy musi być spisana u notariusza?

Planowanie zakupu domu czy mieszkania wiąże się z wieloma czynnikami ryzyka, które mogą przynieść straty każdej ze stron. Aby do nich nie doszło, prawo przewiduje możliwość zabezpieczenia interesów jeszcze na etapie wstępnego porozumienia, zanim dojdzie do właściwego podpisania umowy kupna-sprzedaży. Takim zabezpieczeniem jest umowa przedwstępna sporządzona na określonych

Moc prawna oświadczenia woli

Moc prawna oświadczenia woli

Nasz system prawny, który w swoim rdzeniu odziedziczyliśmy po zamierzchłych czasach, ma swoją, uporządkowaną, strukturę. Centralnym jego punktem, filarem, jest ludzka podmiotowość i wolność podejmowania decyzji dotyczących swoich praw i zobowiązań. Wolność kształtowania stosunków prawnych ze światem zewnętrznym, innymi ludźmi i rzeczami poprzez złożenie oświadczenia woli. Oświadczenie woli,

Jak napisać testament?

Jak napisać testament?

  Testament to dokument, który stanowi ostatnią wolę spadkodawcy. W przypadku gdy nie pozostawi on tego dokumentu, wówczas dochodzi do dziedziczenia ustawowego, tak samo jak w sytuacji gdy osoby powołane w nim nie chcą albo nie mogą być spadkobiercami. Kwestie dotyczące testamentu reguluje art. 926 Kodeksu cywilnego. Jak należy sporządzić ten dokument, aby był

Tytuł egzekucyjny a tytuł wykonawczy – czym się różnią?

Tytuł egzekucyjny a tytuł wykonawczy – czym się różnią?

  Przedsiębiorcy, którzy mieli do czynienia z nierzetelnymi kontrahentami, spotkali się prawdopodobnie z pojęciami tytułu egzekucyjnego i tytułu wykonawczego. Zdarza się, że błędnie są one używane jako synonimy – tymczasem nie oznaczają one tego samego. Terminy te pojawiają się niemal w każdym przypadku wówczas, gdy dochodzi do odzyskiwania należności na drodze sądowej. Sprawdźmy,

Jak sporządzić umowę sprzedaży nieruchomości?

Jak sporządzić umowę sprzedaży nieruchomości?

  Sporządzenie umowy sprzedaży nieruchomości to bardzo powszechna metoda zabezpieczająca interesy obu stron. Należy ją opracować z uwagą na wszelkie detale w celu uniknięcia licznych nieporozumień. Jest to pismo przygotowywane tylko i wyłącznie w formie aktu notarialnego (będzie unieważnione, jeśli zostanie zawarte nieurzędowo). Co określamy mianem nieruchomości? Według kodeksu cywilnego,

Kiedy warto skorzystać z depozytu notarialnego?

Kiedy warto skorzystać z depozytu notarialnego?

  Możliwość skutecznego zabezpieczenia interesów stron umowy sprzedaży i uzyskania gwarancji zapłaty umówionej ceny w przypadku finalizacji transakcji na większe kwoty została przewidziana w polskim systemie prawnym w postaci m.in. zapisów znajdujących się w ustawie z dnia 14 lutego 1994 roku – Prawo o notariacie. W jaki sposób można z tego

Pełnomocnictwo notarialne ogólne, jakie daje prawa upoważnionemu?

Pełnomocnictwo notarialne ogólne, jakie daje prawa upoważnionemu?

  Pełnomocnictwo ogólne to podstawowy rodzaj pełnomocnictwa, które jest udzielane w celu dokonywania czynności prawnych w imieniu mocodawcy – najczęściej w sytuacji przedłużającej się nieobecności mocodawcy. Czym jest pełnomocnictwo notarialne ogólne? Art. 98 Kodeksu Cywilnego stanowi, że pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu oraz administrowania

Umowa deweloperska – na co zwrócić uwagę?

Umowa deweloperska – na co zwrócić uwagę?

  Zakup nieruchomości na rynku pierwotnym (bezpośrednio od dewelopera) wiąże się z koniecznością podpisania tzw. umowy deweloperskiej. Umowa notarialna z deweloperem to obszerny, wielostronicowy dokument, którego zapisy mogą być niezrozumiałe dla osoby niezaznajomionej z terminologią prawniczą. Warto jednak dokładnie zapoznać się z treścią tego rodzaju umowy przed złożeniem podpisu,

Umowa dożywocia – podstawowe informacje

Umowa dożywocia – podstawowe informacje

  Umowa dożywocia to nazwa potoczna, a właściwa to umowa o dożywocie. Jest ona sposobem na to, żeby właściciel nieruchomości zapewnił sobie dożywotnią gwarancję opieki w zamian za przeniesienie praw własności do posiadanej nieruchomości na inną osobę. Co warto wiedzieć o takiej umowie, jakie są jej zalety i wady, kto może ją zawrzeć? Czym jest