Opłaty notarialne – co wpływa na wysokość taksy notarialnej?

Opłaty notarialne – co wpływa na wysokość taksy notarialnej?

Oferowane przez notariusza usługi podlegają należytej opłacie. Wynagrodzenie pobierane przez notariuszy nazywane jest taksą notarialną. To, ile zapłacimy za daną usługę ma wpływ między innymi rodzaj dokonywanej czynności prawnej. Maksymalne ceny usług notarialnych, które możemy ponieść korzystając z pomocy notariusza, w specjalnym rozporządzeniu określa Minister Sprawiedliwości.

Taksa notarialna

Tak, jak każdemu z nas, za wykonaną pracę należy się odpowiednie wynagrodzenie, to tak samo w przypadku wykonywania zawodu notariusza. Z tym, że jego wynagrodzenie określa się mianem taksy notarialnej. Taksa notarialna została ustanowiona przez ustawodawcę. Maksymalne stawki notariuszy zawarte są bezpośrednio w rozporządzeniu, nie ma więc obawy, że opłata notarialna wyniesie nas więcej, niż te zapisana w regulacjach prawnych.

To z usług którego notariusza korzysta klient, decyduje on sam. Nie ma zatem żadnych przeciwwskazań do tego, aby notariusz zaproponował stawkę mniejszą, od tej zawartej w rozporządzeniu. Zatem korzyścią dla klienta będzie zdecydowanie możliwość wyznaczenia indywidualnej wysokości opłaty. Wszystko to zależne jest od wzajemnych ustaleń. Należy jednak pamiętać, że tak naprawdę ceny usług notarialnych uzależnione są od przedmiotu dokonywanej czynności prawnej.

Od czego zależy wysokość taksy notarialnej?

Z reguły im droższa jest wartość czynności notarialnej, tym większa będzie również wysokość taksy notarialnej. Wszystkie maksymalne stawki zawarte są w rozporządzeniu. Jednak przepisy prawne określają także katalog czynności, przy których obowiązuje stała stawka taksy notarialnej. Najbardziej popularnym przykładem, gdzie opłata jest stała, będzie sporządzenie testamentu, a także między innymi umów majątkowych. Występują również sytuacje, w których pobiera się jedynie daną część maksymalnej stawki taksy notarialnej, może to być jej połowa lub nawet ćwierć.

Taksa notarialna a inne opłaty

Wizyta u notariusza obejmuje opłatę na rzecz taksy, a dodatkowo oprócz niej również podatek od czynności cywilnoprawnych, a także w zależności od postępowania opłaty sądowe. Zaliczyć tu można wpis własności do księgi wieczystej lub opłatę za ustanowienie hipoteki. Do taksy notarialnej należy doliczyć również należny podatek VAT. Wszelkie odpisy aktów notarialnych są odpłatne, a ich cena zależy zazwyczaj od ilości stron. Gdy sytuacja finansowa nie pozwala nam na opłacenie taksy notarialnej, to każdy ma prawo w takim przypadku, do wystąpienia z wnioskiem do sądu o zwolnienie z obowiązku zapłaty taksy notarialnej.

Niektóre umowy wymagają szczególnej formy do jej zawarcia, wszystkie zawierane w formie aktu notarialnego wymagają obecności notariusza. Jednak co do wynagrodzenia za wykonaną pracę, występują obostrzenia na mocy prawa. Brak jest jakiejkolwiek dowolności. Nie ma zatem jednoznacznej odpowiedzi odnoście cen notarialnych, czy na to ile kosztuje notariusz. Warto jednak skorzystać z fachowej pomocy profesjonalisty, który odpowiednio zajmie się naszą sprawą i udzieli stosownych informacji o wysokości opłat notarialnych.

Opłaty notarialne – co wpływa na wysokość taksy notarialnej?