Rozdzielność majątkowa – co oznacza i jak ją przeprowadzić?

 

Przyszli małżonkowie, jak i zarówno partnerzy będący już w związku małżeńskim mogą dowolnie według własnego uznania ustanowić między sobą ustrój majątkowy. Zdania są podzielone, jest to sprawa ustalana raczej indywidualnie. Oczywiście jak zazwyczaj odnajdziemy mnóstwo zwolenników jak i przeciwników zawierania rozdzielności majątkowej. Zatem co tak naprawdę oznacza rozdzielność majątkowa i jak jej dokonać?

Wspólność majątkowa

Na początek warto wyjaśnić, iż podstawowym ustrojem między osobami, które wstępują w związek małżeński na mocy prawa jest wspólność majątkowa. Rozdziela się to na majątek osobisty nabyty przed trwaniem małżeństwa i na majątek wspólny, które obie strony zyskały podczas trwania wspólności majątkowej. Wszystkie przedmioty, dochody czy odkładane środki są własnością obojga współmałżonków. Oczywiście po ślubie dobra otrzymane w wyniku zapisu czy darowizny na jednego z małżonków stanowią jego majątek osobisty, bowiem tylko jedno z nich jest faktycznym właścicielem.

Intercyza

Umowa majątkowa małżeńska, czyli intercyza dotyczy przyszłych małżonków, którzy zdecydowali o rozdzielności majątkowej podczas trwania małżeństwa. Intercyza pozwala na zabezpieczenie w całości majątku osobistego, aby była skuteczna musi być obowiązkowo zawarta w formie aktu notarialnego. W tym celu należy skontaktować i umówić się na wizytę u notariusza.

Ta forma rozdzielności majątkowej z pewnością powoduje pełną odpowiedzialność za własne zobowiązania. Wiąże się to jednocześnie z samodzielnością i niezależnością finansową. Dodatkowo sprawia także, że unikamy niejasności i nieporozumień budżetowych. W sytuacji, gdy małżonkowie posiadają potomstwo, intercyza chroni je przed skutkami ewentualnie błędnie podjętych decyzji, które mogłyby mieć wpływ na sytuację materialną.

Na spisanie intercyzy często decydują się osoby zamożne, bądź te które prowadzą własny biznes. Prowadzenie działalności gospodarczej zawsze wiąże się z ryzykiem, dlatego jest to pewna forma zabezpieczenia, która w razie jakichkolwiek problemów finansowych nie obciąży drugiego małżonka. Z pewnością również, gdyby doszło do rozwodu, to intercyza usprawni jego proces.

Istotną kwestią jest fakt, że intercyza nie pozbawia nas prawa do dziedziczenia. Tak więc intercyza obowiązuje za życia małżonków, a w przypadku śmierci, bez żadnych obaw i problemów drugi współmałżonek zachowuje pełne prawo do spadku.

Rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa może być zawarta w każdym momencie. Ustanawia ona o oddzielnym majątku współmałżonków i obowiązuje od chwili jej zawarcia. Tak samo jak w przypadku intercyzy zawartej przed ślubem, w sytuacji rozdzielności majątkowej zawartej po ślubie każdy z współmałżonków zarządza sam swoim majątkiem. Nie oznacza to jednak, że małżonkowie nie mogą nabyć poszczególnych przedmiotów oboje, będąc ich współwłaścicielami.
Rozdzielność majątkową można ustanowić umownie lub sądownie. Oczywiście umowa o rozdzielności musi być zgodna z oświadczeniem woli obu stron. Zawiera się ją w formie aktu notarialnego. Sądowne ustanowienie rozdzielności może nastąpić, gdy jeden z małżonków postępuję nieodpowiednio i tym samym naraża sytuację materialną. Jako przykład może posłużyć tutaj powszechnie znany hazard.

Co do ustanowienia formy wspólnego, bądź oddzielnego majątku małżonków to może nastąpić ono zarówno przed zawarciem związku małżeńskiego jak i w trakcie jego trwania. W każdym czasie można również je odwołać, aby jednak wszelkie decyzje były skuteczne i miały moc prawną należy pamiętać w jakiej formie się je zawiera.

Rozdzielność majątkowa – co oznacza i jak ją przeprowadzić?