Umowa najmu okazjonalnego

 

Rynek wynajmu mieszkań cieszy się dość sporym zainteresowaniem. Dla wielu osób najem mieszkania stanowi oddanie do użytkowania dorobku życia. Warto zatem bliżej zapoznać się z instytucją najmu okazjonalnego, który pozwoli nam w pewien sposób zabezpieczyć wynajem mieszkania.

Czym jest najem okazjonalny ?

Najem okazjonalny został wprowadzony do polskiego systemu prawnego w 2009 roku, jednak mimo to zawieranie umowy najmu w tej formie jest wciąż mało popularne. Choć umowa ta wymaga większych formalności, to jej głównym celem jest ochrona interesów wynajmującego. Zabezpieczenie własności właścicieli nieruchomości jest w tym przypadku dużo skuteczniejsze.

Istotną kwestię stanowi informacja, że z formy najmu okazjonalnego mogą korzystać jedynie osoby prywatne. Zatem wykluczyć tutaj należy osoby fizyczne, które prowadzą jakąkolwiek działalność związaną z wynajmem nieruchomości. Podstawowym prawem, które wynika z zawarcia umowy najmu okazjonalnego, to prawo właściciela do eksmisji lokatora. Chodzi tutaj o nieuczciwych najemców. Nie oznacza to jednak, że wynajmujący bez powodu ma prawo pozbyć się lokatora.

Podstawą do eksmisji jest przede wszystkim niewłaściwe użytkowanie lokalu, jego niszczenie, podnajmowanie lub zaleganie z czynszem, czy też pozostałymi opłatami.

Elementy umowy najmu okazjonalnego

  1. Strony umowy – czyli określenie najemcy i wynajmującego
  2. Przedmiot- tutaj należy wskazać lokal mieszkalny, jego adres, stan, wielkość
  3. Czas trwania umowy- najem okazjonalny można zawrzeć jedynie na czas określony, nie może być dłuższy niż maksymalnie 10 lat

Oczywiście w treści umowy najmu okazjonalnego warto także zawrzeć wcześniej już ustalone informacje, odnoszące się do wysokości czynszu i kaucji. Tak naprawdę taka umowa nie różni się wiele od tej zawieranej w formie cywilnoprawnej.

Ważna jednak jest sama forma w jakiej się ją zawiera. Umowa najmu okazjonalnego oprócz tego, że musi być zawarta w formie pisemnej, to dodatkowo również musi być opatrzona rygorem nieważności. Wszelkie zmiany jakich chcą ewentualnie dokonać strony, by były skuteczne muszą być dokonywane w takiej samej formie.

Umowa najmu okazjonalnego – elementy dodatkowe

Powyżej zostało już wspomniane, że tak naprawdę umowa zwykłego najmu nie odbiega zbytnio od umowy najmu okazjonalnego. Zatem musi być jakiś element, który znacząco odróżnia je od siebie. Regulacje prawne wymagają, aby przy podpisywaniu umowy najmu okazjonalnego dołączyć specjalne oświadczenie.

Najemca oświadcza, że jest zobowiązany poddać się rygorowi egzekucji względem opróżnienia i wydania użytkowanego lokalu, a także wskazuje lokal, w którym podczas egzekucji ma możliwość zamieszkania. Koniecznie takie oświadczenie musi być sporządzone w formie aktu notarialnego. Z kolei właściciel lokalu wskazanego przez najemcę, w oświadczeniu wyraża swoją zgodę na zamieszkanie najemcy w danym lokum, w razie ewentualnej egzekucji.

To właśnie te dokumenty wyróżniają umowę najmu okazjonalnego na tle umowy najmu cywilnoprawnego i zabezpieczają przebieg procesu opuszczenia nieruchomości. Choć ta forma najmu wymaga większych formalności, to nie ma żadnych obaw jeśli jesteś uczciwym i bezproblemowym najemcą, a w przypadku gdy jesteś osoba wynajmującą masz prawo w pełni świadomie dbać o swoje interesy.

Umowa najmu okazjonalnego