Umowa użyczenia samochodu, czy musi być w formie aktu notarialnego?

 

Przekazanie pojazdu do użytkowania innemu kierowcy może odbyć się na zasadzie użyczenia, bez zawierania z tego tytułu umowy, ale lepiej w takich przypadkach zdecydować się na jej podpisanie. Na czym ona polega i czy musi mieć ona formę aktu notarialnego?

Umowa użyczenia pojazdu – na czym polega?

W przypadku umowy użyczenia pojazdu mamy do czynienia z oddaniem do użytku np. samochodu osobowego, na czas określony lub nieokreślony, najczęściej osobie fizycznej. Co istotne, osoba lub podmiot, którym udostępniono pojazd, mogą korzystać z niego nieodpłatnie. Szczegóły dotyczące umowy użyczenia pojazdu zostały opisane w art. 710–719 Kodeksu cywilnego. Zalecane jest, aby umowa ta zawierała termin wypowiedzenia. Użytkujący zobowiązany jest ponosić koszty użytkowania pojazdu, a w tym wydatków na drobne naprawy. To on odpowiada za uszkodzenie lub kradzież auta, a także straty, które będą wynikać z korzystania z pojazdu niezgodnie z umową.

Formy umowy użyczenia pojazdu

Kodeks cywilny nie nakłada w przypadku umowy użyczenia pojazdu formy pisemnej, zatem jak najbardziej może ona być zawarta ustnie. Jednak w celu ochrony interesów obu stron zalecana jest umowa pisemna i nie musi być to akt notarialny.

Notarialna umowa użyczenia samochodu – wymagane dokumenty

Do zawarcia umowy użyczenia pojazdu w formie aktu notarialnego potrzebne są następujące dokumenty:

  • Dane stron – w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, adres, imiona rodziców, numer PESEL, stan cywilny i dokument tożsamości, natomiast w przypadku osoby prawnej: nazwa, dane przedstawiciela, numer KRS.
  • Dane pojazdu – numer rejestracyjny, numer VIN, marka, model i data produkcji.
  • Określenie terminu użyczenia.

Umowa użyczenia pojazdu w formie aktu notarialnego jest wymagana m.in. wówczas, jeśli chcemy być uprawnieni do parkowania w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, a korzystamy z użyczonego pojazdu.

Umowa użyczenia samochodu, czy musi być w formie aktu notarialnego?