Author: 45919413

Testament – dlaczego warto spisać go u notariusza?

Testament – dlaczego warto spisać go u notariusza?

  Testament jest dokumentem, który spadkodawca sporządza jeszcze za życia, by zgodnie ze swoją wolą rozrządzić własnym mieniem po śmierci. Zgodnie z obowiązującymi obecnie w Polsce regulacjami prawnymi w przypadku braku testamentu majątek pozostawiony przez spadkodawcę jest dzielony między wszystkich uprawnionych spadkobierców zgodnie z zasadami dziedziczenia precyzyjnie określonymi przez ustawodawcę w odnośnych

Rozdzielność majątkowa – co oznacza i jak ją przeprowadzić?

Rozdzielność majątkowa – co oznacza i jak ją przeprowadzić?

  Przyszli małżonkowie, jak i zarówno partnerzy będący już w związku małżeńskim mogą dowolnie według własnego uznania ustanowić między sobą ustrój majątkowy. Zdania są podzielone, jest to sprawa ustalana raczej indywidualnie. Oczywiście jak zazwyczaj odnajdziemy mnóstwo zwolenników jak i przeciwników zawierania rozdzielności majątkowej. Zatem

Umowa najmu okazjonalnego

Umowa najmu okazjonalnego

  Rynek wynajmu mieszkań cieszy się dość sporym zainteresowaniem. Dla wielu osób najem mieszkania stanowi oddanie do użytkowania dorobku życia. Warto zatem bliżej zapoznać się z instytucją najmu okazjonalnego, który pozwoli nam w pewien sposób zabezpieczyć wynajem mieszkania. Czym jest najem okazjonalny ? Najem

DAROWIZNA

DAROWIZNA

  Darowizna uregulowana jest w art. 888 – 902 kodeksu cywilnego. Polega na bezpłatnym przysporzeniu z majątku darczyńcy na rzecz osoby obdarowanej. Z przepisów wynika, że   umowa darowizny powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Jednak te darowizny, w których świadczenie zostało już spełnione, zachowują ważność, np. darowizna pieniężna