DAROWIZNA

DAROWIZNA

  Darowizna uregulowana jest w art. 888 – 902 kodeksu cywilnego. Polega na bezpłatnym przysporzeniu z majątku darczyńcy na rzecz osoby obdarowanej. Z przepisów wynika, że   umowa darowizny powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Jednak te darowizny, w których świadczenie zostało już spełnione, zachowują ważność, np. darowizna pieniężna